…

Ordnings-
vakten

Play

Ordningsvakten

Ordningsvakter arbetar i publika miljöer där det ställs särskilda krav på ordningshållning. Hit räknas till exempel kollektivtrafik, centrumanläggningar, nattklubbar och olika former av evenemang. Det ställs höga krav på ordningsvakts-uniformen som skall följa Rikspolisensstyrelsens föreskrifter PMFS 2017:12 FAP 670-1 den skall även ha en god passform, uppfylla ergonomiska krav och klara många timmar på jobbet.

Alla produkter från Texstar Security är snyggt skurna för att sitta bra på både tjejer och killar. De är modernt, ergonomiskt utformade – och alla våra byxor finns i tumstorlekar för att alla skall hitta sin unika storlek som man trivs i.

Högt ställda färgkrav

Rikspolisstyrelsen har högt ställda krav på vilken blå färg ordningsvaktens uniform skall ha.  Mer information finns i bilaga 4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter, PMFS 2017:12 FAP 670-1. Där finns även mätvillkor för den blåa färgen: NCS 7015-R90B och den ljusblå färgen: 2142-R83B. Du som inhandlar ordningsvaktsuniformer ska försäkra dig om att leverantören uppfyller kraven i en färgrapport. Texstar Security uppfyller alla dessa krav från Rikspolisstyrelsen

Fakta om ordningsvaktens uniform

Rikspolisstyrelsen har genom FAP 670-1 “9 kap. 1 §” bestämt att alla som skall tjänstgöra som ordningsvakter ska bära den uniform som föreskrivs enligt bilaga 4, oavsett om det gäller bevakningsföretag eller om man arbetar som frilans.

En ordningsvakt ska vara utrustad med handfängsel och betong. Handfängsel ska vara av metall av den typ som polismyndigheterna tilldelar poliser.

Ordningsvakt som är arbetsledare får även bära armbindel, axelmarkering eller bricka som visar hans eller hennes funktion eller uppgift.

Läs mer om FAP 670-1